Ali ste vedeli, da število otrok vpliva na višino plače, ki vam jo izplača delodajalec?

Ste vedeli, da v kolikor imate enega ali več otrok zaslužite več kot vaš sodelavec brez otrok na istem delovnem mestu?

Država Slovenija se trudi, da z različnimi ukrepi razbremeni družine in s tem vzpodbuja državljane, da  se odločijo za starševstvo. Eden od teh strategij je tudi olajšava davčne obremenitve plač oseb, ki skrbijo za mladoletne otroke (vzdževani otroci). Ravno tako se davčna obremenitev plače še dodatno zniža ko skrbite za otroka, ki potrebuje posebno pomoč in nego.

Kako izgleda olajšava plače neposredno pri izračunu vašega neto dohodka?

Za primer si izberemo poklic srednja medicinska sestra v ambulant, kii je po sprejetih zakonskih podlagah za plače v javnem sektorju uvrščena v 22 plačilni razred. Po veljavni plačilni lestvici slednji znese  1.003 eur bruto.

Kakšen znesek dobi medicinska sestra če:

  1. Če je medicinska sestra brez otrok je po izračunu bruto / neto kalkulatorja https://www.src.si/opla/ njena neto plača 700,36 eur.
  2. Če ima enega  otroka je njen dohodek vsak mesec višji za 32 evrov in znese 732,85 €  če ima dva otroka dobi 76 evrov več – torej 768,17 €. Če ima medicinska sestra tri otroke je njeno neto plačilo 781,34 €. Za tri otroke delavka dobi na plačilno listo približno 80 evrov več kot njene sodelavke na istem delovnem mestu, ki nimajo otrok.

Seveda mora delodajalec neto znesku prišteti še plačilo malice in prevoza na delo.

Izračun neto dohodka poteka po istem vzorcu za vsa delovna razmerja v Sloveniji (torej za javni in zasebni sektor).

Kakšne ugodnosti še imate starši, ki vzgajate mladoletne otroke?

Večje število dopusta:

Delodajalec mora vsakemu delavcu vsako leto posebej odmeriti, koliko dopusta mu pripada v posameznem koledarskem letu, to pa mora storiti najkasneje do 31. marca v tekočem koledarskem letu ter ga o tem obvestiti.

Za vsakega otroka se vam število dopusta poveča glede na kolektivno podobo sektorja iz katerega izhajate. V osnovi pa velja, da en dodaten dan pripada delavcu za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti. Kot delavec se dopustu ne smete in ne morete odpovedati kljub morebitnim pritiskom delodajalca. Delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, ima pravico še do 3. dodatnih dni dopusta (ZDR-1).

Nižja plača pomeni višji otroški dodatek:

Otroški dodatek glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša mesečno:

Vir: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G)

Pravica do plačanega  odmora za dojenje:

V času, ko ste že iz porodniškega dopusta in še dojite svojega otroka imate pravico, da delovno mesto zaradi dojenja za krajši čas zapustite in v tem času vam država plača prispevke za zdravstveno zavarovanje in socialno varnost.

Pravica  do dela krajšanim delovnim časom in plačila socialnih prispevkov:

Po zakonodaji mate pravico zahtevati delo s krajšim delovnim časom, če imate v oskrbi otroka do treh let starosti ali pa dva otroka ali več do takrat, ko najmlajši konča 1. razred.

V kolikor skrbite za otroka, ki ima priznano invalidnost ali ima druge posebne potrebe, lahko ravno tako delate s krajšim delovnim časom od polnega (najmanj za polovični delovni čas).

Za čas, ko ste z dela odsotni vam prispevke za zdravstvena in socialna zavarovanja doplačuje država.

Prejmi nove objave
Deli s prijatelji
Facebook