Čudovito delo z otroki, kjer ne potrebujete visoke izobrazbe

Ste si že od nekdaj želeli biti strokovni delavec ali delavka v vrtcu in šoli? Vas je poklicna pot zapeljala v drugo stroko ali si niste uspeli pridobiti ustrezne izobrazbe, za delo v vzgoji in izobraževanju? Ste morda svojo željo in poslanstvo za delo z mladimi odkrili nekoliko kasneje in se vam zdi nekoliko pozno za ponoven odhod v šolske klopi?

Predstavljamo vam poklic in delovno mesto SPREMLJEVALCA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCIH IN ŠOLAH, za katerega se ne zahteva nobena posebna visoka izobrazba.

Kdo so otroci in mladostniki s posebnimi potrebami in kdaj dobijo svojega spremljevalca?

Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami so običajni otroci, ki hodijo v redne šole ali vrtce in imajo določene težave, zaradi katerih potrebujejo več pomoči, da lahko opravljajo šolske obveznosti. Tem otrokom se znotraj vrtca ali šole lahko dodeli določene oblike pomoči (dodatna učna pomoč s strani strokovnih delavcev ali svetovalne službe, zmanjšanje števila otrok v razredu in podobno). Kadar pa otrok potrebuje toliko pomoči s strani odrasle osebe, da znotraj vrtca ali šole tega ne zmorejo, se skupaj z otrokovimi starši dogovorijo glede možnosti zaposlitve spremljevalca otroka s posebnimi potrebami, ki bo delal samo z otrokom.

Kaj vse zajema delo spremljevalca otroka s posebnimi potrebami?


Spremljevalec je oseba, ki ima občutek za delo z ljudmi, sploh za delo z otroki s posebnimi potrebami. Pomaga jim pri vseh aktivnostih, ki jih zaradi svojih težav ne zmorejo sami. Na primer: izvajanje toaletnega treninga (navajanje na osebno higieno, uporabo wc školjke), pomaga otroku, da se lahko udeleži programa in vzgojno-izobraževalnega dela / dejavnosti, skrbi za to, da se otrok varno giblje po objektu in zunanjih površinah ter mu pri tem pomaga, skrbi in odgovarja za varnost otroka, opravlja druga dela in naloge, ki so potrebni v zvezi s spremljanjem otroka v vrtcu ali šoli.

Med drugim je aktiven v skupini strokovnih delavcev, sodeluje neposredno v dejavnostih oddelka, enote in zavoda, sodeluje v skupnih srečanjih za otroke in starše, povezuje se s strokovnimi, svetovalnimi in drugimi delavci vrtca in podobno. Delo je raznoliko, pestro, zelo prijetno in nagrajujoče, na trenutke pa tudi zahtevno.

Kakšne pogoje moram izpolnjevati, da se lahko zaposlim kot spremljevalec otroka s posebnimi potrebami?

Običajno šole in vrtci od kandidatov za zaposlitev pričakujejo zaključeno srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo, senzibilnost, odgovornost ter sposobnost za timsko delo. Pričakuje se, da boste svoji vlogi za zaposlitev dodati potrdilo o nekaznovanosti, ki ga dobite brezplačno na spletni strani Ministrstva za pravosodje (tukaj: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1459).

Kje iskati razpise za prosta delovna mesta za spremljevalca otroka  posebnimi potrebami?

V kolikor vas zaposlitev kot spremljevalec otroka s posebnimi potrebami zanima, vam predlagamo, da redno vsakodnevno spremljate razpise na Zavodu za zaposlovanje (https://www.ess.gov.si/). Kot ključno iskalno besedo v brskalniku prostih delovnih mest uporabite »spremljevalec« ali »asistent«.

Včasih pomaga, da na najbližjo šolo, kjer bi se želeli zaposliti pošljete povpraševanje glede možnosti zaposlitve na tem delovnem mestu in pustite svoje osebne podatke ter življenjepis. Ko pride na šolo otrok s posebnimi potrebami, šole in vrtci potrebujejo novega sodelavca v čim krajšem času, zato običajno najprej pokličejo osebe, katerih kontakte že imajo.

Veliko sreče na novi poklicni poti vam želimo!

Prejmi nove objave
Loading