Kako država pomaga staršem, ki težko usklajujejo skrb za otroka in zaposlitev?

Vsi starši se vsaj enkrat v svoji karieri znajdejo na točki, ko razmišljajo o tem, ali bodo sploh zmogli uskladiti delo z otrokom in delo v službi.

Ker so očki in mamice fleksibilna bitja in jih je starševstvo samo pripravilo na to, da so kos marsikateri nalogi, jih velika večina zmore najti sistem usklajevanja zaposlitve in starševstva.

Staršem otrok, ki so zdravi in brez večjih težav, država pomaga tako, da očetu ali mami, ki se odloči, da bo skrbel za malčka, omogoča, da do tretjega leta starosti otroka dela s krajšim delovnim časom od polnega (delati mora vsaj polovični delovni čas). Preostanek prispevkov za socialno varnost starša, ki dela s krajšim delovnim časom, plača država. V kolikor imate dva ali več otrok, imate pravico, da delate s krajšim delovnim časom do zaključenega prvega razreda najmlajšega otroka.

Pravica do dela s krajšim delovnim časom pripada vsem staršem, ki izpolnjujejo zgornje pogoje in se uveljavlja na pristojnem centru za socialno delo. Kateri je vaš pristojni center za socialno delo? Tisti, ki pokriva kraj vašega prijavljenega stalnega prebivališča.

Vlogo za uveljavljanje pravice lahko najdete na spletni povezavi e- uprave:  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2964

Staršem, katerih otroci imajo težave v razvoju ali posebne potrebe, pripada (razumljivo) več pravic. Starš, ki neguje oz. varuje težje ali zmerno gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka, lahko dela s krajšim delovnim časom vse do 18. leta starosti otroka.

Kaj vse vam še pripada, če ima vaš otrok težave z zdravjem ali težave v razvoju?

  • Podaljšanje starševskega dopusta: V kolikor se vam rodi otrok z motnjo v telesnem ali duševnem razvoju, oz. je vaš otrok dlje časa bolan, pa še ni dopolnil 18 mesecev, si lahko (tudi naknadno) podaljšate starševski dopust za 90 dni. Vlogo za omenjeno pravico izpolnite na pristojnem CSD, o njej pa odloči zdravniška komisija. Do dodatka ste upravičeni, če imate stalno prebivališče v Sloveniji in dejansko živite v Sloveniji.
  • Denarni dodatek 100 ali 200 eur mesečno za nego otroka, ki potrebuje posebno skrb, nego ali dieto. Do dodatka ste upravičeni, na podlagi mnenja zdravniške komisije če ima otrok stalno prebivališče v Sloveniji ter dejansko živi v Sloveniji.
  • Možnost, da v službi javite odpoved delovnega razmerja zaradi skrbi za družinskega člana oz.se odjavite iz evidence aktivnih iskalcev zaposlitve. V tem primeru vam do otrokovega 18 leta pripada denarni dohodek (nadomestilo plače) v višini 734,15 eur mesečno. Če se odločite delati s skrajšanim delovnim časom vam pripada sorazmerni del dohodka. Vlogo za uveljavljanje pravice dobite na CSD, prizna pa vam jo zdravniška komisija.

V kolikor z namenom prevoza invalida kupite večje vozilo, vam država povrne davek nakupa tega vozila oprostijo vam tudi plačilo letne dajatve na vozilo. V kolikor izpolnite tudi obrazec (dostopen na povezavi: http://www.csd-dravograd.si/uploads/datoteke/Vloga_za_uveljavitev_pravice_do_pomoci_pri_nakupu_vinjete.pdf ) vam pripada povrnitev razlike med ceno običajne vinjete in vinjete za vozilo, s katerim prevažate invalida).

Za več informacij o ostalih socialno varstvenih pravicah se obrnite na najbližji CSD ali pa na spletno stran e- uprave.

Foto: unsplash

Prejmi nove objave
Loading