Zaradi COVID19 virusa sem ostal brez zaposlitve. Kako do denarnega nadomestila za brezposelnost, socialne pomoči?

Zgodilo se je  – ostali ste brez zaposlitve. Delodajalec vam je dal redno odpoved delovnega razmerja.  Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 navaja, da ima delodajalec pravico delavcu odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. To pomeni, da se delo pod istimi pogoji, kot je bilo opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ne more več izvajati. Običajno je razlog za to pomanjkanje dela v podjetju. Razlogi za to so lahko organizacijski, strukturni, pomanjkanje naročil in podobno.

Kljub temu, da se odpoved delovnega razmerja sliši zelo stresno, obdobje brezposelnosti pa vam prinaša negotovost, je v vsej situaciji nekaj pozitivnega – in sicer to, da je vaša odpoved iz poslovnega razloga. Slednje vam prinaša kar nekaj ugodnosti z vidika socialnih pravic, obilo pomoči s strani zavoda za zaposlovanje in prosto pot do koriščenja socialnih transferjev enkrat, ko se vam nadomestilo zavoda za zaposlovanje preneha.

Najboljši plan – pojdite po korakih:

Prijavite se na najblžjemu zavodu za zaposlovanje. S sabo prinesite sklep o prekinitvi delovnega razmerja iz poslovnih razlogov (dokument, ki vam ga vroči delodajalec).

Prijavite se lahko pri uradu za delo, ki ga sami izberete glede na to, kje boste iskali zaposlitev oziroma glede na bližino svojega bivanja. Prijavite se z izpolnitvijo in predložitvijo obrazca, ki je narejen elektronsko na portalu PoisciDelo.si oz. osebno na uradu za delo, lahko pa tudi po pošti na urad za delo, pri katerem se želite prijaviti ( obrazec, ki se uporablja je obrazec Prijava v evidenco brezposelnih oziroma obrazec Prijava v evidenco iskalcev zaposlitve).

 Več informacij lahko najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prijava_brezposelne_osebe

Z vpisom v bazo iskalcev dela Zavoda za zaposlovanje uradno dobite status brezposelne osebe, svetovalka vam sprinta potrdilo. S tem potrdilom imate v vsakdanjem življenju kar nekaj ugodnosti (brezplačna letna članarina za knjižnico, cenejše karte za različne predstave, razstave, sejme, članarine v društvih in podobno).

  • Z vpisom na Zavod za zaposlovanje v roku 30 dni si pridobite tudi pravico do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti. In sicer če – ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani za brezposelnost najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih, če ste mlajši od 30 let in pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih in vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali volji.  Zahtevek za pridobitev tega potrdila dobite na spletni strani: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/denarno_nadomestilo ali pa osebno na Zavodu za zaposlovanje.

Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od časa vaše zaposlitve (zavarovalne dobe), in sicer:

  • 2 meseca, če ste mlajši od 30 let in ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani (torej zaposleni) neprekinjeno najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih
  • 3 mesece, če ste bili zavarovani od 9 mesecev do 5 let
  • 6 mesecev, če ste bili zavarovani od 5 do 15 let
  • 9 mesecev, če ste bili zavarovani od 15 do 25 let
  • 12 mesecev, če ste bili zavarovani nad 25 let
  • 19 mesecev, če ste starejši od 50 let in ste bili zavarovani nad 25 let
  • 25 mesecev, če ste starejši od 55 let in ste bili zavarovani nad 25 let

Ko se vam denarno nadomestilo s strani Zavoda za zaposlovanje izteče, se lahko oglasite na CSD in izpolnite obrazec za redno denarno socialno pomoč. Možna je tudi izpolnite vloge in oddaja po pošti. Preverite spletno stran centra za socialno delo v kraju kjer imate prijavljeno stalno prebivališče.

Po prejetju izredne socialne pomoči ste dolžni predložiti dokazilo o namenski porabi v roku 45 dni po prejetju izredne denarne socialne pomoči oziroma najkasneje ob vložitvi nove vloge za izredno denarno socialno pomoč, če novo vlogo vložite pred potekom roka 30 dni. Pomoč je treba porabiti v roku 30 dni od prejema.

Vmes pa ne pozabite, da morate biti aktivno prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje in hoditi na razgovore za delo, ki vam jih ponudi svetovalec ter se udeleževati svetovalnih razgovorov. V izogib razočaranjem in neprimernim napotitvam se s svetovalcem pogovorite kakšno delo bi za vas bilo ustrezno.

Pri iskanju dela vedno pomaga tudi inovativnost – z delodajalcem stopite v stik preko družbenih omrežij. Za direktno komunikacijo z delodajalci se lahko včlanite v Facebook skupino Iščem / nudim zaposlitev, kjer se druži in in med sabo komunicira več kot 135.000 iskalcev dela in delodajalcev: https://www.facebook.com/groups/220852931372367/?fref=nf oz. všečkajte stran: https://www.facebook.com/inZaposlitev/?ref=bookmarks, kjer so vsak dan na voljo nova prosta delovna mesta. Pri tem ne pozabite, da ste kljub neformalnemu okolju še vedno na kraju, kjer se išče zanesljive ljudi za zaposlitev in da bonton delodajalec- delavec tudi tukaj velja. Več nasvetov kako iskati delo preko družbenih omrežij lahko najdete tukaj: https://inzaposlitev.net/blog-post/osnove-iskanja-zaposlitve-preko-druzbenih-medijev-preglednost-vljudnost-bonton/

Preverite tudi različne spletne strani z zaposlitvenimi oglasi, kot je na primer inZaposlitev: https://inzaposlitev.net/ , spletna stran Zavoda za zaposlovanje: https://www.ess.gov.si/ , ter številne druge. Več o možnosti zaposlitve preko javnih del pa si preberite na strani: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/zaposlovanje/javna-dela-2020 .

Prejmi nove objave
Loading