Potrdilo o nekaznovanosti in izpis delovne dobe – kje jih pridobiti in katere dokumente še potrebujem za sklenitev pogodbe o zaposlitvi?

Pogosto delodajalci od nas zahtevajo določene podatke in potrdila, preden se uradno zaposlimo pri njih. Veliko večino dokumentov in informacij potrebujejo zgolj za pripravo pogodbe o zaposlitvi.

Katere podatke bo delodajalec pričakoval od vas? Zagotovo mu boste morali dostaviti:

Vaš rojstni datum in kraj rojstva, EMŠO (enotna matična številka). Najboljše je, če delodajalcu prinesete kar osebni dokument (osebno izkaznico oz. lahko tudi potni list).

Davčna številka. Slednja vam je dodeljena ob rojstvu. V kolikor gre za vašo prvo zaposlitev oz. svoje davčne številke ne poznate (včasih delodajalec zahteva tudi uradno potrdilo o davčni številki) se ponjo odpravite na najbližji finančni / davčni urad (izpostavo). Najverjetneje imate najbližjega v vašem ali sosednjem kraju.

Številka transakcijskega računa (TRR) kamor vam bodo nakazovali plačo. Najboljše je, da si skopirate ali skenirate obe strani (debitne) bančne kartice, kjer je navedena tudi številka vašega TRR. Včasih delodajalec tudi sam zahteva fotokopijo.

Potrdilo o začasnem prebivališču. V kolikor se na delo vozite iz naslova začasnega prebivališča in želite, da se vam na tej razdalji tudi prikažejo realni potni stroški, bo delodajalec od vas zahteval potrdilo o prijavljenem začasnem prebivališču. Kje pridobite ta dokument? Na Občini in sicer najbližji vašemu kraju bivanja. V kolikor začasnega prebivališča še nimate prijavljenega, se lahko istočasno tudi prijavite. Če niste lastnik stanovanja vas mora prijaviti lastnik osebno oz. vam izdati potrdilo, da se strinja, da se prijavite kot začasni prebivalec na naslovu njegove nepremičnine. Prijava prebivališča in izdaja potrdila sta brezplačni storitvi upravne enote.

Diplomska listina / spričevalo o uspešno zaključeni srednješolski ali osnovnošolski izobrazbi. Predlagamo vam, da delodajalcu prinesete originalen dokument in ga prosite naj ga kopira. Delodajalec se bo tudi lastnoročno podpisal pod izjavo, da je kopija enaka originalu. Kaj narediti če ste spričevalo izgubili? Obrnite se na osnovno, srednjo šoli ali fakulteto, kjer ste diplomirali in jih prosite za ponovno izdajo dokumenta.

Potrdilo o nekaznovanosti. Za delo z mladoletniki (šole, vrtci), ljudmi z duševno motnjo, invalidi in drugimi ranljivimi družbenimi skupinami potrebujete potrdilo, da niste bili v preteklosti kaznovani zaradi prestopka oz. da niste v kazenskem postopku. Zaprosilo za pripravo potrdila lahko oddate preko e- aplikacije na strani:  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1459 oz. natisnete obrazec, ki ga najdete ravno tako na tej strani in ga pošljete na naslov Ministrstva za pravosodje (Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana).

Izpis zavarovalne delovne dobre. Delovna doba je pomembna ker delodajalec na podlagi tega podatka izračuna število dni dopusta, ki vam pripadajo, pa tudi višino plače (napredovanja v javnem sektorju). Vlogo lahko oddate preko spleta:  https://www.zpiz.si/cms/?ids=home2019 oz. natisnete obrazec na spletni strani: https://www.zpiz.si/cms/?ids=content2019&inf=1389 ) in jo pošljete na najbližjo izpostavo Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Tam se lahko po izpis  oglasite tudi osebno. Enote ZPIZ so po Sloveniji na naslednjih lokacijah: https://www.zpiz.si/cms/content2019/obmone-enote

Čestitamo za novo zaposlitev in vam želimo veliko uspeha na novem delovnem mestu!

Foto: unsplash

Prejmi nove objave
Loading