Zakaj delodajalci v razpisu za prosto delovno mesto ne navedejo plače?

Zakaj delodajalci v razpisu za prosto delovno mesto ne navedejo plače?

Razlogov zakaj je tako je običajno več.

  1. Mesečna plača za opravljeno delo je regulirana z zakonom in višina plačilnih razredov je javno dostopna v dokumentu objavljenem na spletu.

Tako je na primer v javnem sektorju.

Vse od policije, sodišč, javne uprave, zdravstva, socialnega varstva in šolstva – popolnoma vsa delovna mesta so sistemizirana in imajo določen naziv, ki s sabo prinaša določen plačilni razred (ter določeno mesečno plačilo za opravljeno delo). Seveda zraven pri nekaterih delodajalcih spadajo tudi zakonsko določeni dodatki, ki pa so (ponovno) obvezno objavljeni v javnem dokumentu (običajno zakonu, pravilniku ipd.). Plačilni razredi so določeni od začetne postavke do najvišje možne plače znotraj tega delovna mesta (najvišji plačilni razred običajno pripada delavcu z več deset leti neprekinjene delovne dobe).

Vas zanima koliko zasluži sekretar na določenem ministrstvu, učiteljica vašega sina ali čistilka v zdravstvenemu domu? Na spletu poiščite Kolektivno pogodbo za javni sektor (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP234) oz. njene anekse http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4440). Običajno, ko je razpisano prosto delovno mesto v javnem sektorju je naziv delavca, ki bo delovno mesto zavzel točno naveden in na podlagi tega, si lahko v zakonodaji preverite kakšno bo vaše mesečno plačilo za opravljeno delo. Seveda v kolikor imate določeno delovno dobo (neprekinjeno) v javnem sektorju iste strokovnosti, vam pripadajo tudi določena napredovanja (ki se prenesejo iz prejšnje zaposlitve).

2. Pogosto delodajalcev razpisu  ne navede mesečnega plačila za opravljeno delo, ker se je odločil, da bo višino plače določil v dogovoru z vami.

Slednje pomeni, da ima delodajalec v mislih določen bruto znesek, ki pa ga je pripravljen uskladiti glede na vaše delovne izkušnje, motivacijo za delo, nivo usposobljenosti in samostojnosti, ki jo oceni med pogovorom z vami.

Pogosto je višina plačila nedoločena zato, ker delodajalec ne želi postaviti zgornje meje plačila za izjemno kvalitetnega delavca, kateri bi si na razgovoru lahko izpogajal višjo plačo, pa vendar se na razpis ne želi prijaviti, ker bi mu v razpisu navedeno plačilo lahko predstavljalo nižjo plačo, ko jo že ima na trenutnem delovnem mestu. Nedoločena višina plačila je orodje delavca s katerim si lahko postavlja višje plačilo, glede na dosedanje delovno mesto. Na splošno je praksa v podjetjih takšna, da se plačilo giblje znotraj okvirov vaše stroke. Koliko bo plača znašala konkretno za vas pa je formula takšna: (plača, ki jo že imate znotraj običajnih plačil za vaše delo) + 100 eur bruto do 500 eur bruto več. Tudi delodajalcu je jasno, da za 100 eur bruto ne boste motivirani za menjavo zaposlitve, v kolikor delo že imate.

Če ste brezposelni, se bo delodajalec poskušal z vami dogovoriti za začetno plačilno postavko. Na vas je ali boste ponudbo sprejeli ali zavrnili. V kolikor veste, da je vaš poklic med najbolj deficitarnimi (elektro in strojna stroka, negovalec ostarelih in ljudi s posebnimi potrebami, mesar, kuhar, natakar) in veste, da prijav na razpis ni bilo veliko, delodajalcu lahko brez težav postavite zahtevo po vsaj 300 eur bruto višji plači od najnižje običajne plače za vašo poklicno stroko.

Za poklice, kjer plača ni jasno določena in variira glede na ponudbo trga in potrebe delodajalcev, je dobro, da se včlanite v združenja in skupine delavec vaše stroke ter se pozanimate glede trenutne prakse glede plačevanja delavcev. Ne pristanite na minimalno plačo za natakarja če vam poklicni kolegi povedo, da je običajna plača za natakarja z izkušnjami nekaj sto evrov višja.

Preden greste na razgovor se pozanimajte kje se gibljejo plačila za vaše delovno mesto. Seveda v kolikor izkušenj nimate lahko pričakujete nižjo postavko kot sicer, če bi bili izkušeni delavec.

Koliko lahko od delodajalca zahtevate je tudi povezano s (približno) oceno kako je delovno mesto naporno in koliko ima delodajalec od posla dobička. Za delo natakarice v dnevnem baru, kjer se ve, da je dnevno obisk od petnajst pa do dvajset stalnih strank in kjer ste večino časa sedeči za šankom, ne morete pričakovati plačila 1500 eur bruto, kot se nagibajo plače delavcev v večjih turističnih krajih in restavracijah s stalnim obratom strank.

3. Za delovna mesta, kjer se ne zahteva izobrazba in izkušnje ter delo lahko opravlja vsak, ki je fizično zdrav – običajno nenavedba mesečnega zaslužka pomeni, da je plača minimalna.

Za delavce v proizvodnji, čistilke, trgovke in podobno nenavedba plačila običajno pomeni, da je plačilo za delo res minimalno. Praksa (vsaj med slovenskimi) delodajalci je ta, da za delovna mesta, kjer je razpis vedno uspešen in je prijavljenih veliko kandidatov, ne navajajo plačila za delo. To je za nekvalificirana dela res običajno minimalno.

V kolikor si delodajalec želi med naborom kandidatov za delo izbrati res najboljše in jih obdržati dlje časa, bo (skoraj vedno) v razpis navedel višino plačila (ki ne bo minimalno). Nikakor pa naj vas zaposlitveni oglas brez navedbe plačila ne odvrne od prijave na razpis. Morda boste delodajalcu v osebnem stisku tako prijetni, da se se bo odločil, da vam ponudi boljše delovne pogoje z boljšo plačo.

4. In še zadnja možnost- morda višina plačila ni navedena, ker se delodajalec boji prevelike in nepregledne količine prijavljenih kandidatov.

V kolikor je za delovno mesto predvidena dobra plača (nadpovprečna za področje dela) in veliko ljudi ustreza profilu delavca, ki ga išče delodajalec (proizvodnja, prodaja, ipd.) se pogosto delodajalec odloči, da bo plačilo zamolčal in izbral primernega delavca med tistih deset kandidatov, ki so se kljub vsemu odločili, da jih delovno mesto zanima in si želijo nove priložnosti pri omenjenemu delodajalcu. Ta si med drugim njihov interes razlaga tudi kot dejstvo, da osebo zanima delovno mesto kot tako in ima ta tudi notranjo motivacijo za delo (ne samo zunanjo – torej denar). Takšni delavci so seveda veliko boljši, bolj zvesti in opravljajo svoje delo bolj kvalitetno kot tisti, ki v službo prihajajo samo zaradi golega preživetja in svojo delo omejujejo na minimalne zahteve delodajalca.

Kakšne so vaše izkušnje? Zakaj delodajalec v razpis za prosto delovno mesto ni navedel višine plačila?

Foto:  Unsplash

”Prejmi
Loading