Opis delovnega mesta

V Komunala Sežana d. d. že vrsto let uspešno združujemo dejavnosti dveh programskih usmeritev, dejavnosti v okviru gospodarskih javnih služb in tržne dejavnosti. Zaposlimo novega sodelavca na delovnem mestu:

 • VODJA DEL NA OBJEKTU (m/ž)

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom po uspešno opravljenim poskusnim delom. Prvi delovni dan se sporazumno dogovori z izbranim kandidatom.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:

 • stopnja izobrazbe: VI. ali V.
 • smer: gradbena
 • naziv poklica: gradbeni inženir, gradbeni tehnik
 • delovne izkušnje: šest (6) mesecev ali dvanajst (12) mesecev
 • delovni čas: enoizmensko delo oziroma po potrebi
 • posebna znanja: strokovni izpit s področja gradbeništva, organizacijske sposobnosti, znanje slovenskega
  jezika, uporaba osebnega računalnika, vozniški izpit »B« kategorije
 • odgovornost za delo: odgovornost za pravilnost, doslednost in kakovost opravljenega dela
 • osnove za delo: predpisi in navodila nadrejenega
 • napori pri delu: občasni fizični napor, delo z ljudmi
 • zdravstvene zahteve: splošna zdravstvena sposobnost, sposobnost za delo na višini in za vožnjo službenega vozila »B« kategorije
 • poskusno delo: šest (6) mesecev

Opis dela:

Administrativna dela v zvezi z vodenjem del na objektih :

 • priprava vseh potrebnih dokumentov, sredstev, materialov za gradbišča,
 • vodenje ustreznih dokumentov in koordinacija izvajanja del,
 • izdelava obračunov v skladu z določili v pogodbah,
 • sodelovanje z investitorji, nadzornimi organi in inšpekcijami.

Vodenje del na objektih:

 • priprava dela na gradbišču,
 • pravočasna zagotovitev ustreznih sredstev, materiala, strojev in naprav in drugo,
 • sodelovanje s podizvajalci in okoljem ter koordinacija del,
 • skrb za izvajanje del po terminskem planu,
 • postavitev in odstranitev gradbenega dvigala ter nadzor dela z njim,
 • skrb za racionalnost dela in kakovost opravljenih del.

Ostala dela:

 • sodelovanje z odgovornim vodjem del in drugimi,
 • skrb za varno delo na objektih in upoštevanje predpisov iz varstva pri delu,
 • skrb za pravilno uporabo strojev, naprav in orodij ter tekoče vzdrževanje.
 • Opravljanje drugih del v okviru zmožnosti in usposobljenosti delavca, po določbah splošnih aktov družbe in po
  zadolžitvah nadrejenega delavca.

Na razpisano prosto delovno mesto se lahko prijavijo delavci, ki so že zaposleni v družbi in imajo sklenjeno delovno razmerje za določen čas ali delavci, ki so že zaposleni v družbi z manj kot polnim delovnim časom, če izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta. Na razpisano prosto delovno mesto se lahko prijavijo tudi drugi zaposleni in drugi zainteresirani kandidati, če izpolnjujejo pogoje za razpisano delovno mesto.

Način prijave:Vsi zainteresirani kandidati naj prijavo na prosto delovno mesto obvezno skupaj s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev (fotokopija spričevala o končanem šolanju in pridobljenem nazivu, druga dokazila o pridobljenem zanju) oddajo osebno v tajništvu družbe, ali pošljejo po pošti na naslov Komunala Sežana d. d., splošna–kadrovska služba, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana, do vključno 27.03.2023.


Naslov delodajalca:

Komunala Sežana d.d.
Partizanska cesta 2

6210 Sežana

To apply for this job email your details to dzoran5@gmail.com

Več o Komunala Sežana d.d.

V Komunala Sežana d. d. že vrsto let uspešno združujemo dejavnosti dveh programskih usmeritev, dejavnosti v okviru gospodarskih javnih služb in tržne dejavnosti. Smo družba, ki se trudi zadovoljiti potrebe po storitvah na področju komunalne, stanovanjske in gradbene dejavnosti. Smo v nenehni službi občanov, skrbimo za čisto in prijazno okolje, dobro počutje in krepimo kulturo varovanja okolja.