Opis delovnega mesta

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVOD, LJUBLJANA zaposli:

  • DIREKTORJA TELEVIZIJE SLOVENIJA (m/ž)

 

Opis del in nalog:

  • VODENJE IN ZASTOPANJE PPE TELEVIZIJA SLOVENIJA PRIPRAVLJANJE RAZVOJNIH USMERITEV PPE TELEVIZIJA SLOVENIJA PRIPRAVLJANJE PPN (PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NAČRT) NAČRTOVANJE
  • USKLAJEVANJE TER NADZOR PROGRAMSKEGA IN POSLOVNEGA DELA PPE VODENJE PROJEKTOV IZDELAVA ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROČIL

Pričakujemo:

  • najmanj visokošolsko izobrazbo 2. stopnje
  • kandidat za direktorja Televizije Slovenije mora izpolnjevati naslednje pogoje: imeti mora državljanstvo Republike Slovenije univerzitetno izobrazbo, obvladati mora slovenski jezik, aktivno mora obvladati najmanj en svetovni jezik imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj z referencami o uspešnosti v kulturno-umetniški dejavnosti oziroma v dejavnostih, povezanih z javnimi glasili poznati mora problematiko RTV-dejavnosti imeti mora organizacijske in vodstvene sposobnosti ne sme biti poslanec državnega zbora ali funkcionar katere izmed političnih strank ne sme imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija. Kandidati morajo vlogi priložiti lastnoročno podpisan »Program dela in vizijo razvoja PPE Televizija Slovenija za obdobje od 2019 – 2023«. Celoten razpis s podrobnejšimi razpisnimi pogoji je objavljen na naslednji povezavi: https://www.rtvslo.si/files/razpisi_natecaji/ 2019/razpis_za_direktorja_tv.pdf

Nudimo:

  • zaposlitev za polni delovni čas
  • zaposlitev za določen čas 5 let

Način prijave:  Svojo prijavo pošljite po navadni pošti

Elektronska pošta kontaktne osebe: kadrovska@rtvslo.si

 

Naslov delodajalca:

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA JAVNI ZAVOD, LJUBLJANA

KOLODVORSKA ULICA 2

1000 LJUBLJANA

 

To apply for this job email your details to dejan32@gmail.com

Več o Radio Televizija Slovenija

Radiotelevizija Slovenija (skrajšano RTV Slovenija) je edina javna, neprofitna radiotelevizijska organizacija v Sloveniji.