Opis delovnega mesta

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj zaposli:

  • LABORANT FIZIKE (m/ž)

Opis del in nalog:

  • LABORANT SODELUJE PRI: 1.PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU PRAKTIČNEGA DELA DIJAKOV (PRI SAMOSTOJNEM LABORATORIJSKEM IN EKSPERIMENTALNEM DELU DIJAKOV IN ZAHTEVNIH DEMONSTRACIJSKIH EKSPERIMENTIH, TERENSKEM DELU, EKSKURZIJAH, NARAVOSLOVNIH DNEVIH, PROJEKTNEM DELU …) TER POMAGA UČITELJU PRI USMERJANJU OZIROMA VODENJU DIJAKOV; 2.PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU EKSPERIMENTALNEGA DELA, KI DIJAKE USMERJA IN SPODBUJA ZA RAZISKOVALNO DELO (RAZVIJANJE RAZISKOVALNIH VEŠČIN IN SPRETNOSTI) ALI JIH PRIPRAVLJA NA RAZLIČNA TEKMOVANJA IZ ZNANJA FIZIKE; 3.PRI NAČRTOVANJU VSEH OBLIK IN TEHNIK EKSPERIMENTALNEGA DELA TER PRI RAZVIJANJU DEJAVNIH NAČINOV PRAKTIČNEGA DELA, KAR POMENI, DA OBVLADA RAZLIČNE DIDAKTIČNE NAČINE IZVAJANJA PRAKTIČNEGA DELA; LABORANT SE VKLJUČUJE V UČNI PROCES KOT TIMSKI PARTNER UČITELJA, KOT DEMONSTRATOR POSKUSA, KOT PARTNER PRI LABORATORIJSKEM TERENSKEM DELU DIJAKOV … PRIPRAVI VSE POTREBNO ZA NEMOTENO EKSPERIMENTALNO DELO DIJAKOV ALI DEMONSTRACIJSKE EKSPERIMENTE. TO VKLJUČUJE: SKRB ZA VARNOST IN LABORATORIJSKI RED V SKLADU Z USTREZNO ZAKONODAJO; VODENJE EVIDENC O ZALOGAH KEMIKALIJ IN NARAVNIH MATERIALOV, KI SO POTREBNI ZA EKSPERIMENTALNO DELO, NAROČANJE IN DOBAVO LE-TEH; PRIPRAVO IN SESTAVO PREPROSTIH APARATUR; PRIPRAVO UČILNICE IN TEHNIČNIH RAZMER ZA PRAKTIČNO DELO DIJAKOV POMOČ UČITELJU PRI POUKU IN VAJAH, ČE JE TA POTREBNA; ODGOVORNO PRAVILNO SHRAMBO DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV OZIROMA UČIL.

Pričakujemo:

  • izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Naravoslovje, matematika in statistika, podrobneje neopredeljeno
  • Vlogi priložiti: – podroben CV in reference s kontakti – kratek sestavek o tem, zakaj se zanimate za to delovno mesto in kako si delo na naši gimnaziji predstavljate – potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje – potrdilo sodišče, da oseba ni v kazenskem postopku oz. zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica

Nudimo:

  • redna zaposlitev
  • zaposlitev s polnim delovnim časom
  • zaposlitev za nedoločen čas

Način prijave:  Svojo prijavo pošljite po e- pošti.

Kontakt za kandidata:
ALEKSANDRA POČEJ, telefon: 059 093 340, e-naslov: tajnistvo@gfp.si


Naslov delodajalca:

Gimnazija Franceta Prešerna

Kidričeva cesta 65

4000 KRANJ

To apply for this job email your details to dejan32@gmail.com