Opis delovnega mesta

Podjetje Zdravstveni dom Trbovlje zaposli:

  • PSIHOLOG III (m/ž)

Opis del in nalog:

  • NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENO-VZGOJNIH PSIHO-EDUKATIVNIH DELAVNIC, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE POGOVORNIH UR S CILJNO POPULACIJO, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNIH SVETOVANJ Z NAMENOM POSREDOVANJA STROKOVNIH INFORMACIJ, UČENJA VEŠČIN TER NUDENJA PODPORE ZA DOLGOTRAJNO SPREMEMBO ŽIVLJENJSKIH NAVAD OZ. ZA KREPITEV DUŠEVNEGA ZDRAVJA, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE AKTIVNOSTI KREPITVE DUŠEVNEGA ZDRAVJA V LOKALNI SKUPNOSTI, IZDELAVA POROČIL O DELU IN POSREDOVANJE KLJUČNIH UGOTOVITEV IN INFORMACIJ O USPEŠNOSTI POSAMEZNIH UDELEŽENCEV IOZ, VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN POVEZANA ADMINISTRATIVNA DELA, PRIPRAVA PROSTORA, VSEBIN IN ZDRAVSTVENO-VZGOJNIH PRIPOMOČKOV ZA IZVAJANJE ZDRAVSTVENE VZGOJE ODRASLE POPULACIJE NA NIVOJU ZD IN LOKALNE SKUPNOSTI, REDNO IZOBRAŽEVANJE, IZPOPOLNJEVANJE IN SEZNANJANJE Z NOVIMI METODAMI DELA IN MATERIALI TER VARSTVA PRI DELU, PRENOS ZNANJ, KONTINUIRANO SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU, STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV IN POSREDOVANJE NA NIJZ IN ZZZS, SPREMLJANJE E-POŠTE, SPREMLJANJE OKROŽNIC ZZZS, IZVAJANJE E-NAROČANJA, OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU, POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE, STROKOVNEGA VODJE VI ZA ZDRAVSTVENO NEGO TER DIREKTORJA IN STROKOVNEGA VODJE.

Pričakujemo:

  • izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.; Psihologija
  • vozniški izpit B kategorije
  • opravljen strokovni izpit, preizkus znanja iz varstva pri delu in protipožarnega varstva, poznavanje osnov računalništva. Opravljeno dodatno izobraževanje CINDI delavnic.

Nudimo:

  • redna zaposlitev
  • zaposlitev s polnim delovnim časom
  • zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo
  • dvoizmensko delo

Način prijave:  Svojo prijavo pošljite po e- pošti.

Ob prijavi, povejte delodajalcu, kje ste zasledili zaposlitveni oglas!


📞 Kontaktna oseb in naslov delodajalca:

Zdravstveni dom Trbovlje

Rudarska cesta 12

1420 TRBOVLJE

KADROVSKA SLUŽBA
Telefon: 03 56 24 203
E-naslov: zaposlitev@zd-trbovlje.si

To apply for this job email your details to dejan32@gmail.com