Opis delovnega mesta

V Komunala Sežana d. d. že vrsto let uspešno združujemo dejavnosti dveh programskih usmeritev, dejavnosti v okviru gospodarskih javnih služb in tržne dejavnosti. Zaposlimo novega sodelavca na delovnem mestu:

 • UPRAVLJALEC STROJEV TGM (m/ž)

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom po uspešno opravljenim poskusnim delom. Prvi delovni dan se sporazumno dogovori z izbranim kandidatom.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:

 • stopnja IV.,
 • smer: avtomehanik, mehanik vozil in voznih sredstev, voznik, ipd.
 • naziv poklica: strojnik gradbene mehanizacije, ipd.
 • delovne izkušnje: šest mescev,
 • konkurenčna klavzula: da,
 • delovni čas: eno izmensko delo oziroma po potrebi,
 • znanje: vozniški izpit »C« kat., izpit za strojnika TGM,
 • občana izpostavljenost vremenskim vplivom, izpostavljenost prometu,
 • zdravstvena sposobnost za voznika vozil »B«, »C« in «E« kategorije in upravljalca strojev TGM, sposobnost dela na višini,
 • poskusno delo: štiri (4) mesece.

Opis dela:
Priprava strojev TGM:

 • pregled stroja in kontrola tekočin, olj in maziv,
 • zagotovitev ustreznih dokumentov (potni oz. delovni nalog in podobno).

Upravljanje strojev TGM:

 • upravljanje stroja in upoštevanje predpisov,
 • skrb in odgovornost pri delu glede na okolje,
 • odgovornost za pravilno in dosledno izpolnjevanje dokumentov.

Opravljanje ostalih del:

 • preventivno tekoče vzdrževanje strojev,
 • skrb za čistočo in urejenost,
 • skrb in odgovornost pri premikih strojev TGM in upoštevanje predpisov,
 • sodelovanje in pomoč pri popravilih.
 • Opravljanje drugih del v okviru zmožnosti in usposobljenosti delavca, po določbah splošnih aktov družbe in po zadolžitvah nadrejenega delavca.

Ostala dela:

 • sodelovanje z odgovornim vodjem del in drugimi,
 • skrb za varno delo na objektih in upoštevanje predpisov iz varstva pri delu,
 • vodenje ustrezne dokumentacije,
 • skrb za pravilno uporabo strojev, naprav in orodij ter tekoče vzdrževanje.
 • Opravljanje drugih del v okviru zmožnosti in usposobljenosti delavca, po določbah splošnih aktov družbe in po zadolžitvah
  nadrejenega delavca.

Na razpisano prosto delovno mesto se lahko prijavijo delavci, ki so že zaposleni v družbi in imajo sklenjeno delovno razmerje za določen čas ali delavci, ki so že zaposleni v družbi z manj kot polnim delovnim časom, če izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Način prijave: Na razpisano prosto delovno mesto se lahko prijavijo tudi drugi zaposleni in drugi zainteresirani kandidati, če izpolnjujejo pogoje za razpisano delovno mesto. Vsi zainteresirani kandidati naj prijavo na prosto delovno mesto obvezno skupaj s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev (fotokopija spričevala o končanem šolanju in pridobljenem nazivu, druga dokazila o pridobljenem zanju) oddajo osebno v tajništvu družbe, ali pošljejo po pošti na naslov Komunala Sežana d. d., splošna–kadrovska služba, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana, do vključno 27.03.2023.


Naslov delodajalca:

Komunala Sežana d.d.
Partizanska cesta 2

6210 Sežana

To apply for this job email your details to dzoran5@gmail.com

Več o Komunala Sežana d.d.

V Komunala Sežana d. d. že vrsto let uspešno združujemo dejavnosti dveh programskih usmeritev, dejavnosti v okviru gospodarskih javnih služb in tržne dejavnosti. Smo družba, ki se trudi zadovoljiti potrebe po storitvah na področju komunalne, stanovanjske in gradbene dejavnosti. Smo v nenehni službi občanov, skrbimo za čisto in prijazno okolje, dobro počutje in krepimo kulturo varovanja okolja.