VAROVANJE ZASEBNOSTI UPORABNIKOV IN NAROČNIKOV
Uporabnik in/ali naročnik storitve izrecno dovoljujeta, da izvajalec z namenom zagotavljanja storitev portala zbira in obdeluje podatke v skladu z Izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je sestavni del teh pogojev poslovanja.
Izvajalec občasno, skladno z zakonom, na e-naslove uporabnikov oz. naročnikov pošilja periodična obvestila o novostih, lastnih storitvah in izdelkih, ki so povezani z iskanjem zaposlitve in uporabnikom oz. naročnikom predstavljajo uporabno ter zanimivo vsebino. V vsakem poslanem sporočilu ima uporabnik oz. naročnik možnost odjave od nadaljnjega prejemanja podobnih sporočil. Portal uporabnikom oz. naročnikom zagotavlja neprestano pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

OSEBNI PODATKI UPORABNIKOV
Osebne podatke uporabnikov portala (v kolikor ti niso skriti) lahko uporabljajo le pooblaščene osebe podjetja in registrirani naročniki portala. Uporabniki svojim osebnim podatkom sami določajo mejo vidnosti; skriti podatki niso vidni naročnikom, dokler jim jih uporabnik ne razkrije sam. Če je uporabnik anonimen, ima naročnik vpogled le v del uporabnikovega življenjepisa, ki priča o njegovih znanjih in veščinah ter preteklih zaposlitvah, ne vidi pa uporabnikovih osebnih podatkov. Naročnik lahko uporabnika kljub temu kontaktira preko elektronskega obrazca na portalu inZaposlitev.net.

Uporabniki, ki bodo na portalu inZaposlitev.net vnesli in aktivirali svoj življenjepis, naj iz njega izpustijo tiste podatke, za katere ne želijo, da so vidni vsem naročnikom portala (delodajalcem) oz. naj tem podatkom določijo, da ostanejo skriti. Izvajalec ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala, če uporabnik teh podatkov iz življenjepisa ne izpusti ali če ga je na podlagi življenjepisa mogoče prepoznati, kljub temu, da je svoje osebne podatke skril. Uporabnik svojemu življenjepisu ne sme pripeti kopij svojih osebnih dokumentov.

VARSTVO GESEL UPORABNIKOV IN NAROČNIKOV
Izvajalec se zavezuje, da bo vsa uporabniška imena in gesla hranil kot poslovno skrivnost. Z njimi bodo ravnale le pooblaščene osebe izvajalca.

Izvajalec si pridržuje pravico blokade gesla v primeru suma zlorabe gesla ali kršenja splošnih pogojev uporabe s strani uporabnika ali naročnika – lastnika gesla.
Uporabniška gesla so namenjena v uporabo osebam, ki so jim bila gesla izdana.

Uporabnik oz. naročnik, ki se je vpisal na portal in je prejel geslo, je dolžan uporabljati geslo ter skrbeti zanj kot dober gospodar. Naročnik gesla se zavezuje, da bo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov varoval svoja gesla ter ne bo opravljal neupravičenih in/ali nezakonitih posegov v zasebnost uporabnikov portala. Kot nezakonit poseg v zasebnost se šteje komuniciranje s kandidati, ki ni neposredno povezano s kadrovanjem. Gesla naročnik ne sme deliti z osebo zunaj podjetja, ki ga prejemnik gesla predstavlja, ali z osebo znotraj podjetja, ki ni neposredno povezana v selekcijski proces kandidatov. Registrirani uporabniki in naročniki so odgovorni za dejanja, ki so bila opravljena z njihovim uporabniškim imenom in geslom.

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
Naša dolžnost je varovanje vaše zasebnosti. Z vsako informacijo, ki nam jo posredujete, ravnamo z največjo možno skrbnostjo in varnostjo. Obvezuje nas Zakon o varstvu osebnih podatkov, s katerim se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, ki preprečujejo neustavne, nezakonite in neupravičene posege v zasebnost in dostojanstvo posameznika pri obdelavi osebnih podatkov.

Upoštevamo naslednja zakonska določila:
Osebni podatki so informacije, ki nam jih posredujejo uporabniki. Prevzamemo in shranimo vse informacije, ki ste jih vnesli na naši spletni strani ali ste nam jih posredovali na kakršenkoli drug način. Lahko izberete, da nam določenih informacij ne posredujete.
Vse osebne podatke, pridobljene na teh spletnih straneh, uporabljamo zakonito in pošteno.
Vaše osebne podatke vnašate prostovoljno in nam tudi dovoljujete njihovo obdelavo.
Osebni podatki, ki jih uporabljamo, so ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere jih zbiramo in obdelujemo.

Ne uporabljamo občutljivih osebnih podatkov, kot so definirani po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

Osebnih podatkov uporabnika (naslov e-pošte, rojstni datum, kontaktni podatki) izvajalec ne bo javno objavil na portalu brez soglasja uporabnika. Izvajalec zato priporoča uporabnikom, da svojih podatkov, ki jih ne želijo posredovati naročnikom, ne vključijo v svoj življenjepis oz. jim nastavijo ustrezno vidnost.
Vsi uporabniki naših spletnih storitev, ki nam prostovoljno zaupajo svoje osebne podatke, imajo pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov na način, ki ga omogočajo te spletne strani.
Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam z izjemo naročnikov portala, ki imajo vpogled do podatkov, kot jih določi uporabnik. Podatke izvajalec posreduje le v obsegu, v katerem bi bilo to potrebno zaradi posameznega razloga za posredovanje.

Osebne podatke zbiramo in uporabljamo za potrebe izvedbe storitev teh spletnih strani, o čemer uporabnike tudi jasno in nedvoumno obveščamo na teh spletnih straneh. Namen uporabe osebnih podatkov je jasno napisan na spletnih straneh, kjer se ti podatki pridobivajo (nastavitev e-obveščanja o prostih delovnih mestih, registracija iskalca zaposlitve, vnos spletnega življenjepisa, prijava na zaposlitveni oglas, registracija delodajalca).

Izvajalec lahko uporablja podatke uporabnikov za analizo demografskih značilnosti obiskovalcev portala in za druge analize, ki omogočajo izboljšanje ponujene storitve.

Uporabnik dovoljuje izvajalcu uporabo njegovih podatkov za namene pošiljanja periodičnih e-obvestil o aktualnem dogajanju na trgu dela in novostih v storitvah portala. Podatke lahko izvajalec uporablja tudi za namene neposrednega trženja v okvirih storitve podjetja inZaposlitev.net s pomočjo vašega poštnega naslova, naslova elektronske pošte, telefonske številke in GSM številke.
Vse potrebne identifikacijske podatke o podjetju, ki upravlja spletne strani, dobite na teh spletnih straneh, in sicer v rubriki Kontakt.

Po izpolnitvi namena uporabe osebnih podatkov se ti arhivirajo za toliko let, kolikor določajo zakoni, ki urejajo delovanje naših storitev.

Piškotki so alfanumerični identifikatorji, ki jih vpišemo na trdi disk vašega računalnika. Uporabljamo jih izključno za vašo identifikacijo, tako da vam ni treba ponovno vnašati istih podatkov pri prijavi in uporabi storitev teh spletnih strani.

Avtomatsko beležimo tudi določene anonimne informacije, ki niso v nikakršni zvezi s posamezniki ali posameznicami in so odvisne od načina, kako uporabnik pregleduje naše spletne strani. Te informacije uporabljamo za interne raziskave, da bi izboljšali naše storitve, za statistične obdelave in iz varnostnih razlogov. Te informacije so nazivi spletnih strani, s katerih se klika na te spletne strani, uporabljen spletni raziskovalec in trenuten IP naslov osebnega računalnika.

ZAŠČITE PRI VNOSU PODATKOV

Vsi podatki na spletni strani, zlasti v članskem delu, so zaščiteni s posebnimi programskimi orodji. Uporabljamo t.i. SSL (Secure Sockets Layer) tehnologijo, ki je defacto standard v svetu in preprečuje možnost dostopa tujih oseb do podatkov, ki ste jih vnesli na svojem računalniku.

POVEZAVE NA DRUGE SPLETNE STRANI

Naše spletne strani vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani, vendar nikoli na nobeno z zakonsko nedovoljeno vsebino. Ravno tako nismo odgovorni za politiko zaščite, piškotkov in vsebine teh povezanih spletnih strani.
Našo politiko varovanja vaših osebnih podatkov bomo v bodoče spreminjali glede na možne dopolnitve Zakona o varstvu osebnih podatkov. O tem bomo vse registrirane uporabnike teh spletnih strani tudi obvestili preko e-pošte.