Samozavestni, ponosni in brezposelni

Brezposelnost nima samo vpliva na posameznikovo finančno stanje, zdravje, dolgoročne karierne cilje ampak pomembno vpliva tudi na človekovo samozavest. Brezposelnost spremeni našo samopodobo in naš ugled v družbi.

Ohranitev dobre samozavesti in pozitivnega razpoloženja kljub brezposelnosti ni nemogoč projekt, je pa potrebno na dobrem počutju aktivno delati.

Obstaja kar nekaj načinov kako kljub brezposelnosti ohraniti pozitivno samopodobo.

KAKO POVEDATI DRUŽINSKIM ČLANOM?

Izguba zaposlitve je eden od večjih stresov, ki jih človek lahko doživi v življenju, zato je popolnoma normalno če se počutite žalostni, prizadeti in jezni. Lahko se soočate tudi z negotovostjo glede dejstva ali vas v bližnji prihodnosti čaka nova zaposlitev ali pa je pred vami dolgo obdobje brezposelnosti.

V kolikor imate družini vaša izguba zaposlitve vpliva tudi nanje. Pomembno je, da dejstva, da ste trenutno brez zaposlitve pred svojimi otroki ne skrivate ampak jim odkrito poveste kaj se je zgodilo in kako bo to vplivalo na družino. Pri tem pa se potrudite, da jih ne obremenite preveč s podrobnostmi kako žalostni ste zaradi izgube in kako vas skrbi finančna plat brezposelnosti.

Seznanite svoje otroke s tem, da nihče ni kriv, da ste ostali brez dela, niti vi sploh pa ne oni. Ne glede na starost otrok je pomembno, da ta dejstva razčistite saj je občutek krivde težko čustvo, ki nas ovira pri lastnem napredku.

Z otroki se odkrito pogovarjajte. Morda si bodo ustvarili lasten scenarij kako in zakaj se je vse skupaj zgodilo, ki je veliko bolj neprijeten kot resnična zgodba. Zato je pogovor pomemben. Otrokom ničesar ne prikrivajte saj prej ali slej sami ugotovijo resnico.

Otroci v takšni družinski situaciji potrebujejo občutek da so koristni in lahko vsaj nekoliko pomagajo mamici in očetu. V kolikor izrazijo željo, da bi prispevali k razrešitvi družinske situacije jim omogočite drobne stvari, ki jim bodo veliko pomenile in jim dale občutek aktivnega sodelovanja. Na primer za malenkost jim znižajte žepnino, odločite se, da za nekaj časa se boste kupovali najljubših priboljškov, ki so nekoliko dražji. Najstniki se lahko odločijo za nekaj urno popoldansko delo po končanih šolskih obveznostih.

V zameno na trud in razumevanje družine se zavestno odločite za več prostega časa preživetega z njimi, skupaj počnite brezplačne aktivnosti – na primer šport, igre s kartami, filmski večeri doma in obiski prijateljev.

PRISKRBITE SI ZAČASNI DOHODEK

Kot na novo brezposelne sprva oglasite na Zavodu za zaposlovanje, kjer vam bo dodeljen svetovalec. Slednji vam bo tudi pojasnil kako dolgo vam pripada nadomestilo za brezposelnosti.

Obiščite tudi najbližji center za socialno delo in se pozanimajte kateri socialni transferji so vam na voljo. Brezposelni najpogosteje dobijo pravico do državne denarne socialne pomoči.

V kolikor ste resnično v stiski lahko zaprosite še za dodatno enkratno denarno socialno pomoč, ki je lahko dodeljena v različni višini dodatno poleg redne denarne pomoči. V tem primeru socialni delavki pojasnite za kaj bi želeli porabiti dodatno denarno pomoč. Slednja je namenjena zlasti nakupu večje količine sezonskih oblačil, kurjave, nujne obnove stanovanja ali hiše kjer prebivate. Ko vam bo dodaten znesek dodeljen ne pozabite shraniti in kasneje prinesti na CSD račune in dokazila, da ste denar resnično porabili za to za kar vam je bil dodeljen.

Center za socialno delo vam bo v času finančne stiske tudi plačeval obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje ter prispeval k plačevanju najemnine za stanovanje. Dodeljeni vam bodo višji otroški dodatki ter oprostitev plačila vrtca ter malice za otroke in dijake, ki se redno šolajo.

Pri razreševanju finančne stiske vam lahko s posebno denarno socialno pomočjo namenjeno samo za občane pomaga tudi občina, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče. Pozanimajte se na centru za socialno delo.

VKLJUČITE SE V SKUPNOST KOT PROSTOVOLJEC

Samopodobo in vašo sliko v javnosti si lahko zelo učinkovito izboljšate z izjemno koristnim in prijetnim prostovoljnim delom v korist skupnosti. Najboljše je, da se aktivirate v svoji bližnji skupnosti – na primer v lastni vasi, mestu, četrtni skupnosti.

Domovi za starejše pogosto potrebujejo prostovoljce za tedensko druženje z oskrbovanci. Za prostovoljno delo družabnika ne potrebujete posebnih spretnosti – samo voljo, da enkrat ali dvakrat tedensko peljete starejšega občana na prehod, v cerkev ali pa se le z njim pogovarjate.

Dobrodelna organizacija Karitas ima zelo razvito mrežo na lokalni ravni. Pogosto prostovoljci vodijo popoldansko varstvo otrok in jim pomagajo pri domačih nalogah. Karitas tudi zbira oblačila in hrano za osebe, ki so v stiski. Prostovoljcem se lahko pridružite pri urejanju oblačil, skladišča, razdeljevanju hrane, …

Pridružite se prostovoljnim gasilcem. Biti gasilec je spoštovanja vredna vloga v skupnosti. Naredite nekaj dobrega za skupnost in vsem boste poznani kot dober človek in državljan.

POČNITE STVARI, KI VAS VESELIJO

Izkoristite prosti čas in se posvetite svoji družini in hobijem, ki vas veselijo. Preberite knjigo ali si oglejte filme za katere vam je prej zmanjkalo časa. Naučite se igrati nov inštrument ali pričnite z učenjem jezika, ki vas zanima.

Deli s prijatelji